OPPTAK FRA 13. Mai 2022 - 2000

G16 kamp fredag kveld MK - FLIK