RSM Mandal må være det hyggeligste revisjonskontoret som finnes, der blir man godt tatt imot :-)

RSM setter veldig pris på det gode arbeidet MK gjør som samfunnsaktør i Lindesnes kommune. Derfor er de med å støtter opp om gode tilbud i nærmiljøet slik at vi får en fin oppvekst arena for barn og ungdom. Gode fritids tilbud slik som MK er gull :-)


Helge Vinterstø fra RSM og (MK Veteran) , sammen med Svein

RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. RSM har kontorer sentralt i Oslo, Vestland, Rogaland, Agder og Trøndelag, og er til sammen ca. 270 ansatte i Norge.

Våre tjenester omfatter revisjon, advokattjenester, skatt og avgift, transaksjonsstøtte, regnskap/IFRS, informasjonsteknologi, granskning og risikostyring. Alt vi gjør, gjør vi for å skape gode kundeopplevelser. Vi tilpasser oss deg, og ikke omvendt - for ingen kunder er like. Våre kunder favner et bredt utvalg av bransjer og omfatter både små aksjeselskaper og konsern med betydelig størrelse samt børsnoterte selskaper. Vi tilbyr både skatteadvokater og revisorer på landsbasis.


Her er flere av de ansatte