MK oppretter et seniorlag for kvinner i løpet av de neste ukene, og i den forbindelse blir det arrangert to oppstartsmøter. Her håper vi at flest mulig har lyst til å stille opp. Det spiller ingen rolle om du har lyst til å delta aktivt eller bare ønsker å fremme dine forslag til satsingen. Blir med!

Tidspunkt:

Onsdag 9. november klokken 2000 i Tribunebygget.
Mandag 14. november klokken 2000 i Tribunebygget.

På møtene vil det bli presentert hvordan klubben vil legge til rette for et seniorlag og hva klubben kommer til å bidra med. Det ønskes også innspill til hva tidligere og potensielle spillere mener er viktig for å få dette gjennomført.

Vi trenger flest mulig med for å få realisert dette. Så inviter med alle du kan tenke at kan være interessert! 

Heia MK! Heia jentefotball!


Info: Atle@mk.no